Czerwcowe wybory zarządu ZDR3+ Wielkopolska


31 lipca 2023 r.

W siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Związku Duża Rodzina 3+, odbyło się walne zebranie członków, które obok wielu punktów porządku obrad, przyniosło wyłonienie nowego zarządu. Poniżej przedstawiamy podsumowanie tych wydarzeń.Zebranie walne członków Wielkopolskiego Oddziału ZDR3+ było okazją do podzielenia się ważnymi informacjami, omówienia bieżących spraw oraz przeprowadzenia wyborów na najwyższe stanowiska w zarządzie. Spotkanie odbyło się 14 czerwca, w siedzibie Związku

Wśród głównych punktów porządku obrad znalazło się sprawozdanie z działalności oddziału za miniony rok oraz prezentacja planów na przyszłość. Członkowie mieli możliwość zapoznania się z osiągnięciami i działaniami podejmowanymi przez oddział, co stworzyło klarowny obraz dotychczasowych działań.

Ważnym momentem zebrania była także procedura wyboru nowego zarządu, która została uruchomiona po decyzji rezygnacji obecnego zarządu, który postanowił o wyjściu z obecnej aktywności. Po przedstawieniu kandydatów, członkowie oddziału przystąpili do tajnego głosowania. Każdy członek miał możliwość wyrażenia swojego głosu i współdecydowania o przyszłości stowarzyszenia.

Po przeliczeniu głosów, ogłoszono wyniki wyborów. Nowy zarząd składa się z następujących osób:

Przewodniczący: Elżbieta Majka
Wiceprzewodniczący: Anna Maćkowiak
Sekretarz: Paweł Rosiak
Pozostali członkowie zarządu: Kamilla Węcka-Nijak, Katarzyna Szkudlarek


Nowy zarząd zadeklarował, że jego priorytetem będzie kontynuacja dotychczasowych działań, rozwijanie programów stowarzyszenia oraz reprezentowanie interesów członków. Zapowiedziano również wprowadzenie nowych inicjatyw i projektów mających na celu wspieranie rodzin oraz promowanie idei Dużej Rodziny 3+ w regionie.

Wielkopolski oddział ZDR3+ pragnie podziękować wszystkim członkom za aktywny udział w zebraniu walnym a także ustępującemu zarządowi za ogromną włożoną prace i sercę w rozwój związku. 
Wierzymy, że kolejne lata działalności przyniosą wiele pozytywnych zmian i korzyści dla wszystkich członków.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter