Krupska: rodzice powinni mieć wybór formy opieki nad małym dzieckiem


Rodzice chcą mieć wpływ na to, jakie formy opieki nad małymi dziećmi dofinansowane będą ze środków publicznych – przypomina Joanna Krupska, psycholog, Prezes Związku Dużych Rodzin 3+, jedna z sygnatariuszek Listu otwartego ws. opieki nad dziećmi do lat 3, skierowanego do władz RP. – List zwraca uwagę na to, że wolność tego wyboru jest wartością – podkreśla.

– Większość rodzin deklaruje, że najchętniej powierzyłoby opiekę nad małym dzieckiem opiekunowi spośród najbliższej rodziny i przyjaciół. Duża część chciałaby osobiście sprawować taką opiekę. Wg badań ponad połowa rodziców nie chciałaby posyłać dzieci do żłobków – mówi Joanna Krupska w rozmowie z KAI.

Przytacza również badania IPSOS z 2017 r., w których zadano rodzicom pytanie, jak władze publiczne powinny finansować opiekę nad dziećmi do lat 3. – Ok 61 proc. badanych deklaruje, że rodzice powinni mieć wybór, na jaką formę opieki nad dzieckiem zostaną przeznaczone środki publiczne. 20 proc. nie miało zdania. 4,5 proc. zadeklarowało, że władze publiczne nie powinny w ogóle finansować opieki nad dziećmi a 13,8 – że władze publiczne powinny finansować tylko żłobki – informuje Krupska.

Jak zaznacza, ogromna większość rodziców chciałaby mieć realny wybór formy opieki nad małym dzieckiem. – W obecnej sytuacji jest realizowana tylko pomoc żłobkowa. Żeby można było mówić o wolności wyboru, powinno się wspierać także pozostałe formy opieki: opiekę osobistą, opiekę sprawowaną przez osoby z rodziny, przez nianie, przez dziennego opiekuna, czy kluby dziecięce – mówi prezes ZDR 3+.

Joanna Krupska podkreśla, że opieka zindywidualizowana jest obecnie defaworyzowana, a to ona właśnie wydaje się najkorzystniejsza z punktu widzenia rozwoju dziecka. – Jest wiele badań, które wyraźnie pokazują, że w tym okresie najważniejszy jest dla dziecka rozwój relacji, więzi, przywiązania w stosunku do jednej lub dwóch osób dorosłych. Przykładem jest teoria przywiązania Johna Bowlbiego, która w oparciu o badania eksperymentalne pokazuje, jaki ma wpływ wytworzenie się stylu przywiązania u dzieci do lat 3 na postawy i wybory w życiu dorosłym.

Teoria ta dotyczy negatywnego wpływu, jaki wywiera na rozwój małego dziecka niepoświęcanie dziecku takiego czasu i uwagi przez osobę znacząca (najczęściej matkę), jakiego ono potrzebuje podczas swojego rozwoju emocjonalnego, co może ujawnić się w późniejszym okresie życia. Bowlby wyróżnia kilka stylów przywiązania, w tym styl bezpieczny, który warunkowany jest przez bezpieczną więź z rodzicem. Prawidłowe bezpieczne przywiązanie do osoby dorosłej dziecka do lat 3 stanowi fundament rozwoju zainteresowania otoczeniem, motywacji do eksploracji, wchodzenia w relacje rówieśnicze, zaciekawienia i poczucia własnej wartości – tłumaczy psycholog.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter