Nowe koło ZDR 3+ w Wolsztynie!


Cieszymy się i pragniemy poinformować, że 12 grudnia br. w Wolsztynie doszło do utworzenia nowego koła ZDR3+. Dzięki staraniom i pracy Dariusza Kubaczyka w siedzibie Gminnego Centrum Informacji doszło do pierwszego Walnego Zebrania członków Koła w Gminie Wolsztyn.

W spotkaniu uczestniczyło dziewięć osób z gm. Wolsztyn i trzech przedstawicieli Oddziału Wielkopolskiego naszego Stowarzyszenia. Przez aklamację wyłoniono Przewodniczącego Koła w osobie Dariusza Kubaczyka, a dodatkowo do Zarządu Koła wybrano: Darię Ratajczak, Rafała Ścipniaka, Damiana Szlinkę, Marzenę Pietrygę i Anetę Matysiak. Członkowie Koła uznali, że szeroki skład zarządu umożliwi sprawniejszą pracę koła, dzięki rozłożeniu prac tematycznie na poszczególnych członków zarządu. Walne Zebranie Koła przyjęło też plan działania Koła na najbliższy rok. Za najważniejsze działania uznano: rozwijanie i powiększanie bazy punków Karty Dużej Rodziny w Wolsztynie, zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dużych rodzin Wolsztyna, udzielanie bieżącego wsparcia rodzinom wielodzietnym – członkom Koła, podjęcie współpracy z władzami lokalnymi i organizacjami społecznymi na rzecz rodzin wielodzietnych oraz rozpoczęcie rozmów z Gminą Wolsztyn i ZM Obra celem obniżenia dużym rodzinom opłat za wywóz śmieci. Zebrani podjęli też dyskusję na temat polityki mieszkaniowej i opłat za przedszkole w Gminie Wolsztyn. Przewodniczący zarządu Koła z pozostałymi członkami zarządu ustalili najbliższy termin spotkania zarządu Koła i przyjęli zasadę zebrań raz w miesiącu. Wśród zebranych widać było dużą determinację do działania na rzecz rodzin wielodzietnych. Pomocy w wyborach władz Koła i w przygotowaniu spotkania udzielili nam młodzi chłopcy z naszych rodzin. Bardzo im dziękujemy. A Wolsztyńskiemu Kołu życzymy dużo zapału i sił do pracy.

 

 

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter