Szymon Wytykowski Przewodniczącym Rady Rodziny Dużej III kadencji.


2 lipca 2019 r.

Miło nam poinformować, że nasz kolega Szymon Wytykowski został Przewodniczącym Rady Rodziny Dużej III kadencji.

Rada powołana została w celu zapewnienia przedstawicielom rodzin wielodzietnych wpływu na tworzenie i realizację polityki prorodzinnej miasta Poznania.
Jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta.

Oprócz Szymona w Radzie Rodziny Dużej reprezentują nas także: Natalia Bednarska, Monika Ławrynowicz, Danuta Rząsa i Krzysztof Wietrzykowski.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter