99% bonifikata na opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.


Mamy kolejną dobrą wiadomość. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje (uchwalona w czerwcu br.) 99 % bonifikata dla rodzin wielodzietnych, które składają wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zniżka ta przysługuje niezależnie od zniżki przyjętej w danej gminie (mieście) i dotyczy również tych wielodzietnych (w rozumieniu definicji przyjętej w ustawie o KDR), którzy już złożyli wniosek. Wielodzietni zapłacą zatem za zmianę użytkowania we własność tylko 1 proc. opłaty przekształceniowej.Aby skorzystać z nowej bonifikaty czy odzyskać nadpłatę, trzeba złożyć wniosek.
Ulga ta przysługuje i na gruntach podległych samorządom i gruntach Skarbu Państwa.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter